Σταθμός Υπολογιστών

Σταθμός Υπολογιστών
Σταθμός Υπολογιστών

Ένας σταθμός υπολογιστών για απομακρυσμένη πρόσβασηx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

20 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Υπολογιστής στόχευσης
Υπολογιστής στόχευσης

1 x
Υπολογιστής στόχευσης

Ραδιοφωνικός σταθμός
Ραδιοφωνικός σταθμός

1 x
Ραδιοφωνικός σταθμός

Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων
Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

1 x
Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

10 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Υπολογιστής στόχευσης
Υπολογιστής στόχευσης

0 - 1 x
Υπολογιστής στόχευσης

Ραδιοφωνικός σταθμός
Ραδιοφωνικός σταθμός

0 - 1 x
Ραδιοφωνικός σταθμός

Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων
Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

0 - 1 x
Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων