Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων
Δέκτη ραδιοσυχνοτήτων

Ένας δέκτης RFx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

8 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

4 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

0 - 1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια

used by

Σταθμός Υπολογιστών
Σταθμός Υπολογιστών