Ραδιοφωνικός σταθμός

Ραδιοφωνικός σταθμός
Ραδιοφωνικός σταθμός

Ένας ραδιοτηλεοπτικός φορέαςx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

10 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

0 - 1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια

used by

Σταθμός Υπολογιστών
Σταθμός Υπολογιστών