Thảm

Thảm
Thảm


Một tấm thảm trang trí có thể được đặt trên tường, sàn và trần nhà. Cung cấp sự thoải mái khi ở gần.x 1 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Vải
Vải

25 x
Vải

Recycle

Tái chế
Tái chế

Recycle

Vải
Vải

12 - 13 x
Vải