Αυτοσχέδια χειροβομβίδα

Αυτοσχέδια χειροβομβίδα
Αυτοσχέδια χειροβομβίδα

Αναξιόπιστος εκρηκτικός μηχανισμός.x 5 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

60 x
Πυρίτιδα

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

20 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

30 x
Πυρίτιδα

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

10 x
Μεταλλικά θραύσματα

used by

Σάκος εκρηκτικών
Σάκος εκρηκτικών