Μετρητής Geiger

Μετρητής Geiger
Μετρητής Geiger

Ένας μετρητής geiger που χρησιμοποιείται από επιστήμονεςx 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

30 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

15 x
Μεταλλικά θραύσματα