Ασφάλεια ρεύματος

Ασφάλεια ρεύματος
Ασφάλεια ρεύματος

Μια αναξιόπιστη ασφάλεια ρεύματος. Θα επιτρέψει την διέλευση του ρεύματος για μια χρονική περίοδο.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Scrap
Scrap

50 x
Scrap

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Scrap
Scrap

25 x
Scrap

used by

Test Generator
Test Generator