Ψυγείο

Ψυγείο
Ψυγείο

Ένα ψυγείο στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε φαγητό!x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

75 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

37 - 38 x
Μεταλλικά θραύσματα