Πυργίσκος φλογοβόλο

Πυργίσκος φλογοβόλο
Πυργίσκος φλογοβόλο

Αυτόματο πυργίσκο με φλόγα. Απαιτεί καύσιμο χαμηλής ποιότητας. Ψεκάζει φλόγες όταν πυροδοτείται.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

10 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Μεταλλικός σωλήνας
Μεταλλικός σωλήνας

2 x
Μεταλλικός σωλήνας

Κενή φιάλη προπανίου
Κενή φιάλη προπανίου

5 x
Κενή φιάλη προπανίου

Γρανάζια
Γρανάζια

3 x
Γρανάζια

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Μεταλλικός σωλήνας
Μεταλλικός σωλήνας

1 x
Μεταλλικός σωλήνας

Κενή φιάλη προπανίου
Κενή φιάλη προπανίου

2 - 3 x
Κενή φιάλη προπανίου

Γρανάζια
Γρανάζια

1 - 2 x
Γρανάζια