Ηλεκτρικό Πηνίο

Ηλεκτρικό Πηνίο
Ηλεκτρικό Πηνίο

Ενα Ηλεκτρικό Πηνίοx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

10 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

0 - 1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια