Ψεκαστήρας

Ψεκαστήρας
Ψεκαστήρας

Ένας μικρός ψεκαστήρας που ψεκάζει νερό γύρω του. Απαιτείται σύνδεση σωλήνα για τροφοδοσία με νερό.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

2 - 3 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο