Καλωδιομένη Σήραγγα

Καλωδιομένη Σήραγγα
Καλωδιομένη Σήραγγα

Σας επιτρέπει να περάσετε ένα καλώδιο μέσα από έναν τοίχο. Κάθε είσοδος θα προωθήσει το ποσό που λαμβάνει στην αντίστοιχη έξοδο στην άλλη πλευρά.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

10 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο