Συναγερμός ήχου

Συναγερμός ήχου
Συναγερμός ήχου

Ένα ηχείο που εκπέμπει έναν συναγερμό συναγερμού όταν τροφοδοτείταιx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

2 - 3 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο