AND διακόπτης

AND διακόπτης
AND διακόπτης

Μια λογική πύλη που επιτρέπει την ηλεκτρική διέλευση αν ΚΑΙ οι δύο εισόδοι λαμβάνουν ισχύ, η μέγιστη ποσότητα είναι η μεγαλύτερη είτε από την πηγή ενέργειαςx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

2 - 3 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο