Κολλητική ταινία

Κολλητική ταινία
Κολλητική ταινία

Μια κολλητική ταινία ενισχυμένη με ύφασμα.x 20 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Κόλλα
Κόλλα

1 x
Κόλλα

Ύφασμα
Ύφασμα

5 x
Ύφασμα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Κόλλα
Κόλλα

0 - 1 x
Κόλλα

Ύφασμα
Ύφασμα

2 - 3 x
Ύφασμα