Καταραμένο καζάνι

Καταραμένο καζάνι
Καταραμένο καζάνι

Ένα τρομακτικό σιδερένιο καζάνι με πράσινη γλίτσα.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Ξύλο
Ξύλο

100 x
Ξύλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ξύλο
Ξύλο

50 x
Ξύλο