Στροφαλοφόρος άξονας υψηλής ποιότητας

Στροφαλοφόρος άξονας υψηλής ποιότητας
Στροφαλοφόρος άξονας υψηλής ποιότητας

Στρόφαλος υψηλής ποιότητας για κινητήρα καύσης. Μετατρέπει την κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική κίνηση.x 5 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

120 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

60 x
Μεταλλικά θραύσματα