Στροφαλοφόρος άξονας μεσαίας ποιότητας

Στροφαλοφόρος άξονας μεσαίας ποιότητας
Στροφαλοφόρος άξονας μεσαίας ποιότητας

Στρόφαλος μεσαίας ποιότητας για κινητήρα καύσης. Μετατρέπει την κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική κίνηση.x 5 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

70 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

35 x
Μεταλλικά θραύσματα