Στροφαλοφόρος άξονας χαμηλής ποιότητας

Στροφαλοφόρος άξονας χαμηλής ποιότητας
Στροφαλοφόρος άξονας χαμηλής ποιότητας

Στρόφαλος μικρή ποιότητας για κινητήρα καύσης. Μετατρέπει την κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική κίνηση.



x 5 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

25 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

12 - 13 x
Μεταλλικά θραύσματα