Φέρετρο

Φέρετρο
Φέρετρο

Ένα παλιό ξύλινο φέρετρο, μπορεί να αποθηκεύσει έως και 42 αντικείμεναx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Ξύλο
Ξύλο

800 x
Ξύλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ξύλο
Ξύλο

400 x
Ξύλο