Χαλασμένο κοτόπουλο

Χαλασμένο κοτόπουλο
Χαλασμένο κοτόπουλο

Χαλασμένο κοτόπουλο. Η κατανάλωση του θα βλάψει την υγεία σας.x 20 MAX
REPAIR: NO