Φωτιστικό οροφής

Φωτιστικό οροφής
Φωτιστικό οροφής

Μια μικρή φωτιζόμενη πηγή.x 10 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

50 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

25 x
Μεταλλικά θραύσματα