Καρμπυρατέρ υψηλής ποιότητας

Καρμπυρατέρ υψηλής ποιότητας
Καρμπυρατέρ υψηλής ποιότητας

Ένα Καρμπυρατέρ υψηλής ποιότητας για έναν κινητήρα καύσης. Αναμιγνύει αέρα και καύσιμο στη σωστή αναλογία.x 5 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

170 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

85 x
Μεταλλικά θραύσματα