Σχέδιο οικοδόμησης

Σχέδιο οικοδόμησης
Σχέδιο οικοδόμησης

Ένα σχέδιο κτιρίου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κατασκευάσετε κτίρια - κάντε δεξί κλικ όταν είναι εξοπλισμένο για περισσότερες επιλογές.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Ξύλο
Ξύλο

20 x
Ξύλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ξύλο
Ξύλο

10 x
Ξύλο