Πάγκος επισκευής

Πάγκος επισκευής
Πάγκος επισκευής

Μπορείτε να επισκευάσετε τα αντικείμενά σας εδώ για το απειροελάχιστο ποσοστό κατασκευής τους. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εφαρμόσετε καινούργια δέρματα σε υπάρχουσα αντικείμενα.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

125 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

62 - 63 x
Μεταλλικά θραύσματα