Μπλέ μούρα

Μπλέ μούρα
Μπλέ μούρα

Μπλε βατόμουρα μαζεμένα από θάμνο. Τρώγοντας τα θα τονωθεί λίγο η υγεία, η πείνα και η δίψα σας.x 20 MAX
REPAIR: NO