Μαύρα βατόμουρα

Μαύρα βατόμουρα
Μαύρα βατόμουρα

Μαύρα βατόμουρα μαζεμένα από θάμνο. Τρώγοντας τα θα τονωθεί λίγο η υγεία, η πείνα και η δίψα σας.x 1 MAX
REPAIR: NO