Οδόφραγμα από σακιά με άμμο

Οδόφραγμα από σακιά με άμμο
Οδόφραγμα από σακιά με άμμο

Ένα προστατευτικό οδόφραγμα φτιαγμένο από σακιά με άμμο.x 10 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Πέτρες
Πέτρες

100 x
Πέτρες

Ύφασμα
Ύφασμα

10 x
Ύφασμα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Πέτρες
Πέτρες

50 x
Πέτρες

Ύφασμα
Ύφασμα

5 x
Ύφασμα