Τσιμεντένιο οδόφραγμα

Τσιμεντένιο οδόφραγμα
Τσιμεντένιο οδόφραγμα

Ένα οδόφραγμα φτιαγμένο από πέτρες.x 10 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Πέτρες
Πέτρες

200 x
Πέτρες

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Πέτρες
Πέτρες

100 x
Πέτρες