Αυτοσχέδιο Τσεκούρι

Αυτοσχέδιο Τσεκούρι
Αυτοσχέδιο Τσεκούρι

Ένα τσεκούρι υψηλής απόδοσης. Είναι πιο αργό από το απλό τσεκούρι.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Μεταλλικός σωλήνας
Μεταλλικός σωλήνας

1 x
Μεταλλικός σωλήνας

Μεταλλική λεπίδα
Μεταλλική λεπίδα

5 x
Μεταλλική λεπίδα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικός σωλήνας
Μεταλλικός σωλήνας

0 - 1 x
Μεταλλικός σωλήνας

Μεταλλική λεπίδα
Μεταλλική λεπίδα

2 - 3 x
Μεταλλική λεπίδα