Αυτόματος πυργίσκος

Αυτόματος πυργίσκος
Αυτόματος πυργίσκος

Αυτό το αυτόματο πολυβόλο θα επιτεθεί και θα εξουδετερώσει οποιονδήποτε κινούμενο στόχο έρθει στο πεδίο βολής του. Πρέπει να το εφοδιάσετε με κανονικές 5.56 σφαίρες. Σημείωση: Το πολυβόλο θα αναζητήσει στόχους σε γωνία 180 μοιρών προς την κατεύθυνσή σας ενώ το τοποθετείτε. Απαιτεί 10 Ηλεκτρική Ενέργεια.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Υπολογιστής στόχευσης
Υπολογιστής στόχευσης

1 x
Υπολογιστής στόχευσης

CCTV κάμερα
CCTV κάμερα

1 x
CCTV κάμερα

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

10 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υπολογιστής στόχευσης
Υπολογιστής στόχευσης

0 - 1 x
Υπολογιστής στόχευσης

CCTV κάμερα
CCTV κάμερα

0 - 1 x
CCTV κάμερα

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

5 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο