Καπέλο φωλιά

Καπέλο φωλιά
Καπέλο φωλιά

Ένα εξαιρετικά ανόητο καπέλο του Πάσχα με χαζά μάτιαx 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Ύφασμα
Ύφασμα

10 x
Ύφασμα

Κρανίο λύκου
Κρανίο λύκου

1 x
Κρανίο λύκου

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ύφασμα
Ύφασμα

5 x
Ύφασμα

Κρανίο λύκου
Κρανίο λύκου

0 - 1 x
Κρανίο λύκου