Εργαλείο Bandit Guard

Εργαλείο Bandit Guard
Εργαλείο Bandit Guard

Ένα κοστούμι ληστήx 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Αδιάβροχο
Αδιάβροχο

5 x
Αδιάβροχο

Σετ ραπτικής
Σετ ραπτικής

2 x
Σετ ραπτικής

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

8 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Αδιάβροχο
Αδιάβροχο

2 - 3 x
Αδιάβροχο

Σετ ραπτικής
Σετ ραπτικής

1 x
Σετ ραπτικής

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

4 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο