Βέλος υψηλής ταχύτητας

Βέλος υψηλής ταχύτητας
Βέλος υψηλής ταχύτητας

Ελαφρύτερο, πιο γρήγορο βέλος που προκαλεί λιγότερη ζημιά.x 64 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Ξύλο
Ξύλο

20 x
Ξύλο

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

5 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ξύλο
Ξύλο

10 x
Ξύλο

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

2 - 3 x
Μεταλλικά θραύσματα