Αντιραδιενεργά χάπια

Αντιραδιενεργά χάπια
Αντιραδιενεργά χάπια

Λαμβάνοντας αυτά τα χάπια θα μειωθεί το επίπεδο ακτινοβολίας σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκαλέσει ακραία αφυδάτωση.x 10 MAX
REPAIR: NO