Φυσίγγι διασποράς 12 χιλιοστών

Φυσίγγι διασποράς 12 χιλιοστών
Φυσίγγι διασποράς 12 χιλιοστών

Φυσίγγι διασποράς για καραμπίνα.x 64 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

5 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

10 x
Πυρίτιδα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

2 - 3 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

5 x
Πυρίτιδα