40 χιλιοστά σφαίρας κυνηγετικού όπλου

40 χιλιοστά σφαίρας κυνηγετικού όπλου
40 χιλιοστά σφαίρας κυνηγετικού όπλου

Πυρομαχικά για εκτοξευτήρα βομβίδων 40mm.x 24 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

4 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

15 x
Πυρίτιδα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

2 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

7 - 8 x
Πυρίτιδα