Cos d'una semi-automàtica

Cos d'una semi-automàtica
Cos d'una semi-automàtica

El mecanisme de tret d'una arma semi automàtic.x 10 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

3 x
Metall d'alta qualitat

Fragments de metall
Fragments de metall

150 x
Fragments de metall

Xatarra
Xatarra

50 x
Xatarra

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

1 - 2 x
Metall d'alta qualitat

Fragments de metall
Fragments de metall

75 x
Fragments de metall

Xatarra
Xatarra

25 x
Xatarra

used by

Pistola Semiautomàtica
Pistola Semiautomàtica
Rifle Semiautomàtic
Rifle Semiautomàtic
Pistola M92
Pistola M92