Espasa llarga

Espasa llarga
Espasa llarga

Una poderosa espasa a dues mans amb un bon abast i un dany elevat.x 1 MAX
REPAIR: YES

Construir

Work Bench Level 2
Work Bench Level 2

Banc de treball de nivell 2 requerit

Fulla de metal
Fulla de metal

3 x
Fulla de metal

Fragments de metall
Fragments de metall

100 x
Fragments de metall

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fulla de metal
Fulla de metal

1 - 2 x
Fulla de metal

Fragments de metall
Fragments de metall

50 x
Fragments de metall