Barricada de fusta amb filferro punxant

Barricada de fusta amb filferro punxant
Barricada de fusta amb filferro punxant

Una barricada de fusta amb filferro espinós, feta de fusta i fragments de metall. El filferro espinós causa danys i ralentitza el moviment de qui el toca.x 10 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 1
Work Bench Level 1

Banc de treball de nivell 1 requerit

Fusta
Fusta

300 x
Fusta

Fragments de metall
Fragments de metall

50 x
Fragments de metall

Corda
Corda

1 x
Corda

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fusta
Fusta

150 x
Fusta

Fragments de metall
Fragments de metall

25 x
Fragments de metall

Corda
Corda

0 - 1 x
Corda