Cartutx del calibre 12

Cartutx del calibre 12
Cartutx del calibre 12

Munició per a escopeta.x 64 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 2
Work Bench Level 2

Banc de treball de nivell 2 requerit

Fragments de metall
Fragments de metall

5 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

10 x
Pólvora

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fragments de metall
Fragments de metall

2 - 3 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

5 x
Pólvora