Municío incendaria de 5.56

Municío incendaria de 5.56
Municío incendaria de 5.56

Munició lenta que proporciona danys per foc. Hi ha una petita possibilitat de que comenci un foc.x 128 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Fragments de metall
Fragments de metall

10 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

20 x
Pólvora

Sofre
Sofre

5 x
Sofre

Combustible de baix grau
Combustible de baix grau

1 x
Combustible de baix grau

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fragments de metall
Fragments de metall

5 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

10 x
Pólvora

Sofre
Sofre

2 - 3 x
Sofre

Combustible de baix grau
Combustible de baix grau

0 - 1 x
Combustible de baix grau