Munició per a rifle explosive de 5.56

Munició per a rifle explosive de 5.56
Munició per a rifle explosive de 5.56

La munició explota en conctacte intercambiant una xicoteta part de la fragmentació del dany a eixe objecte.x 128 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Fragments de metall
Fragments de metall

10 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

20 x
Pólvora

Sofre
Sofre

10 x
Sofre

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fragments de metall
Fragments de metall

5 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

10 x
Pólvora

Sofre
Sofre

5 x
Sofre