Diesel

Diesel
Diesel

Geskikte brandstof vir die graafx 20 MAX
REPAIR: NO