Houtskool

Houtskool
Houtskool

Byproduk uit kampvure en oonde wat gebruik word vir die vervaardiging van kruit.x 1000 MAX
REPAIR: NO

used by

Kruit
Kruit
Sneeuman
Sneeuman