Đạn cháy dành cho Súng ngắn

Đạn cháy dành cho Súng ngắn
Đạn cháy dành cho Súng ngắn

Loại đạn có tốc độ bắn chậm và gây ra sát thương dạng lửa Có khả năng thấp để tạo thành đám cháyx 128 MAX
REPAIR: NO

Chế tạo

Bàn làm việc cấp 2
Bàn làm việc cấp 2

Yêu cầu bàn làm việc cấp 2

Kim loại
Kim loại

10 x
Kim loại

Thuốc súng
Thuốc súng

10 x
Thuốc súng

Sulfur
Sulfur

5 x
Sulfur

Nhiên Liệu Cấp Thấp
Nhiên Liệu Cấp Thấp

1 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp

Recycle

Tái chế
Tái chế

Recycle

Kim loại
Kim loại

5 x
Kim loại

Thuốc súng
Thuốc súng

5 x
Thuốc súng

Sulfur
Sulfur

2 - 3 x
Sulfur

Nhiên Liệu Cấp Thấp
Nhiên Liệu Cấp Thấp

0 - 1 x
Nhiên Liệu Cấp Thấp