HF pistolammunisjon

HF pistolammunisjon
HF pistolammunisjon

Denne ammunisjonen er raskere, noe som resulterer i mindre drop og litt høyere skade over lengre distanser.x 128 MAX
REPAIR: NO

Lag

Arbeidsbenk nivå 2
Arbeidsbenk nivå 2

workbench level 2 required

Metallfragmenter // Metalbiter
Metallfragmenter // Metalbiter

10 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt
Krutt

20 x
Krutt

Resirkuler

Gjenvinner
Gjenvinner

Resirkuler

Metallfragmenter // Metalbiter
Metallfragmenter // Metalbiter

5 x
Metallfragmenter // Metalbiter

Krutt
Krutt

10 x
Krutt