Πέτρινο Τζάκι

Πέτρινο Τζάκι
Πέτρινο Τζάκι

Ένα πέτρινο τζάκι για τη θέρμανση του σπιτιού σας. Πρέπει να τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο και ενάντια σε τοίχο.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πέτρες
Πέτρες

500 x
Πέτρες

Ξύλο
Ξύλο

200 x
Ξύλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Πέτρες
Πέτρες

250 x
Πέτρες

Ξύλο
Ξύλο

100 x
Ξύλο