Εκρηκτικά με χρονόμετρο

Εκρηκτικά με χρονόμετρο
Εκρηκτικά με χρονόμετρο

C4, χρήσιμη για την εισβολή σε βάσεις.x 10 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 3
Πάγκος εργασίας επιπέδου 3

workbench level 3 required

Εκρηκτικά
Εκρηκτικά

20 x
Εκρηκτικά

Ύφασμα
Ύφασμα

5 x
Ύφασμα

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

2 x
Τεχνολογικά σκουπίδια

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Εκρηκτικά
Εκρηκτικά

10 x
Εκρηκτικά

Ύφασμα
Ύφασμα

2 - 3 x
Ύφασμα

Τεχνολογικά σκουπίδια
Τεχνολογικά σκουπίδια

1 x
Τεχνολογικά σκουπίδια