Ηλεκτρική Υποκατάστημα

Ηλεκτρική Υποκατάστημα
Ηλεκτρική Υποκατάστημα

Αυτό το αντικείμενο σάς επιτρέπει να αποκλείσετε την παροχή ενέργειας από μια κύρια γραμμή κατά ένα καθορισμένο ποσό.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

3 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

1 - 2 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο